Membres de JUNTA

Membres de TÈCNICA

Presidenta i Comunicació: 
Marta S.

Tresoreria:
Marta T

Tresoreria: 
Emanuelle

Relacions Públiques i Web: 
Kiki

DCM Local , Esdeveniments i Sostenibilitat:
Marta

Esdeveniments, Comunicació interna i Secretaria:
Paula

Salut i CCCB:
Estela

Barri:
Arnau

Esdeveniments, Comunicació interna i Secretaria:
Miku

Cordinadora de Tècnica