Membres de JUNTA

Membres de TÈCNICA

Presidenta: 
Marta S.

Tresoreria:
Marta T

Secretària: 
Paula

Vocal: 
Kiki

Vocal:
Iburo

Vocal:
Xavi

Cordinadora de Tècnica 

Membres de JUNTA

Presidenta: 
Marta S.

Tresoreria:
Marta T

Secretària: 
Paula

Vocal: 
Kiki

Vocal:
Iburo

Vocal:
Xavi

Membres de TÈCNICA

Cordinadora de Tècnica